Vés al contingut (premeu Retorn)

Projecte RED-U

 “Proposta d’un marc de referència competencial del professorat universitari i adequació dels plans de formació basats en competències docents” (REDU2012)

Projecte finançat per la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U), dins la Convocatòria RED-U 2012 de projectes en xarxa per a la investigació i innovació.

LOGO REDUCoordinació del projecte: Teresa Pagès, Universitat de Barcelona.

Investigadors: Antoni Sans, Xavier M. Triadó, Juan Antonio Amador, Rosa Sayós, Eva González, Lourdes Marzo, Helga Jorba,  Sarai Sabaté, Dolors Márquez, Imma Torra, Sílvia Illescas, Rafael García, Xavier Cufí, Margarida Falgàs, Fidel Molina, Joaquim Reverter, Manel Fandos, Núria Ruiz, Carme Hernández, Pau Solà, Albert Sangrà, Lourdes Guàrdia, Concepción Bueno, Rosa Abadía, Juan Vázquez, Miquel Oliver, Maria Palou, Juan José Montañó, M. Rosa Rosselló, Rubén Comas, Daniel Alvarez Teruel, M. José Rodríguez, Susana Olmos Migueláñez, Fernando Martínez Abad, Eva María Torrecilla Sánchez, Juan Pablo Hernández Ramos, Antoni Portell, Begoña Torres.

Organisme: RED-U (Red Estatal de Docencia Universitaria)

La finalitat d’aquest projecte es re-dissenyar, implementar i avaluar plans i accions de formació i de millora basats en el perfil competencial del professorat universitari, que permetin garantir l’adaptació de la docència universitària al model formatiu europeu en matèria d’educació superior.

Aquest projecte està integrat per les universitats públiques catalanes (Grup Interuniversitari de Formació Docent) i les universitats d’Alacant, Illes Balears,  Salamanca, Saragossa i Sevilla, incorporant-se posteriorment, com a col·laboradores, les universitats de Burgos i Vic. Així mateix està obert a la participació d’altres universitats interessades a col·laborar.
El nostre objectiu és donar un pas endavant al plantejar un model de referència en la formació del professorat, partint d’un perfil professional definit, amb nivells d’especificació, criteris de realització, d’avaluació i de reconeixement comuns a les universitats participants. La construcció d’aquest model de referència té com a finalitat servir de suport en la definició i disseny dels plans de formació del professorat de les diferents universitats.
Aquesta investigació pretén, a més, contribuir a una formació de qualitat, que permeti al professorat universitari l’adquisició, desenvolupament i avaluació de les competències docents que es consideren essencials per la docència.

Objetius:

  1. Analitzar les competències docents en el context social i professional actual.
  2. Establir un marc de referència comú per la formació en competències docents del professorat.
  3. Dissenyar i executar propostes formatives d’acord amb el marc de referència comú i d’acord a estàndards de qualitat universitària.
  4. Avaluar els plans de formació elaborats d’acord al marc de referència comú, integrant les millores detectades en la re-definició de les actuacions de formació.
  5. Proposar protocols o propostes per l’acreditació i reconeixement de les acciones i plans de formació en competències que, coherents amb el marc de referència comú, siguin desenvolupades per les institucions que formen part del projecte.
  6. Recollir i analitzar l’opinió de l’alumnat sobre el què significa una docència de qualitat en tant que afavoreixi el seu aprenentatge i desenvolupament professional.
  7. Estudiar els vincles, sinergies i potencialitats de la formació inicial i la formació contínua.
  8. Difondre l’experiència i els resultats del projecte.