Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudis i anàlisis

“Identificació, desenvolupament i avaluació de competències docents en l’aplicació de plans de formació dirigits a professorat universitari” (EA2010-0099)

Resolució de l’Ordre EDU/1372/2010, de 20 de maig (Butlletí Oficial de l’Estat de 28 de maig de 2010), per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’accions amb càrrec al Programa d’Estudios y Analisis, destinades a la millora de la qualitat de l’ensenyament superior i de l’activitat del professorat  universitari.

LO>GO MECDCoordinació del projecte: Immaculada Torra Bitlloch, Universitat Politècnica de Catalunya.

Investigadors: Ignacio del Corral, Ma. José Pérez, Ma. Dolors Márquez, Núria Marzo, Sarai Sabaté, Josep Ma Tatjer, Dolors Quinquer, Xavier Triadó, Teresa Pagès, Josefina Patiño, Meritxell Estebanell, Angel-Pío González, Manuel Fandos, Ramona Ribes, Montse Casanovas, Oriol Amat, Pau Solà, Carme Hernández, Albert Sangrà,  Montse Guitert, Lourdes Guàrdia, María Pérez Mateo, Núria Ruiz.

Organisme: Ministerio de Educación y Ciencia, Programa de Estudios y Análisis.

En l’actualitat la majoria d’universitats, mitjançant els seus Unitats de Formació (ICE, IDES, CQUID, eLC) desenvolupen activitats i plans de formació dirigits a la millora de l’actuació docent. No obstant això, aquests plans de formació docent no estan plantejats en termes d’un desenvolupament competencial, fet que es contraposa a l’actual generalització del model de competències dels estudis de grau i postgrau. Per tant, tot i les particularitats de cada universitat, seria convenient establir un marc comú en els plans de formació docent basat en competències que s’adeqüi als criteris d’avaluació docent de les agències de qualitat i que comporti un reconeixement acadèmic homogeni per facilitar la mobilitat entre el personal docent.

D’aquesta manera, es fa necessari elaborar plans de formació inicial i permanent del professorat universitari que responguin a aquest nou marc, transformin la pràctica docent de les nostres universitats i facilitin la planificació, la gestió i la coordinació. Aquests plans de formació han de ser dissenyats seguint el model dels actuals graus i postgraus, és a dir sobre la base d’una definició de les competències professionals, i especificant els resultats de l’aprenentatge, la metodologia que s’utilitzarà, els procediments d’avaluació i la càrrega de treball que cada activitat comportarà.

Aquest projecte sorgeix en l’àmbit de les unitats de formació de les universitats públiques catalanes que conformen l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques), com a fruit d’una llarga trajectòria de treball conjunt en àrees relacionades amb la formació del professorat, la recerca educativa i la innovació. No obstant això, pensem que els instruments validats en aquest projecte i els resultats obtinguts poden ser extrapolables a la resta d’universitats espanyoles per diferents motius: en primer lloc perquè totes les institucions universitàries compartim un marc normatiu comú i també, perquè les universitats implicades en el projecte tenen característiques diferents pel que fa a orientació, mida, antiguitat, etc. i per tant permeten estudiar diferents realitats universitàries.

Objectius

  • Identificar les competències docents del professorat universitari i confeccionar un “catàleg de competències docents” ajustat a les necessitats d’aprenentatge dins de l’EEES.
  • Proposar un model que reculli el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de les competències docents en el sistema universitari, d’acord amb els criteris d’avaluació de les agències d’avaluació universitàries.
  • Recollir evidències que permetin avaluar l’efectivitat de la formació per competències, i proposar un protocol de “bones pràctiques docents” per a la transferència de les competències en educació superior.
  • Promoure espais de trobada (físics i virtuals) entre docents universitaris amb l’objectiu d’analitzar, discutir i millorar la formació, l’aplicació i avaluació de competències docents del professorat, en el marc de l’EEES.

>> Memòria del projecte (castellà) [pdf]